Monday, August 19, 2019

Tinjauan Insurans Kereta 2019Ini adalah kaji selidik dalam talian yang dianjurkan oleh Compargo Malaysia Sdn Bhd (1050769-U) untuk CompareHero.my.

SILA MEMBACA SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT INI SELESAI SEBELUM ANDA MENERIMA DALAM SURVEI INI SEBELUMNYA MEMERLUKAN SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT TERMASUK PENAFIAN DAN PEMBATASAN KEWAJIBAN KAMI. OLEH PENYERTAAN DALAM SURVEI, ANDA DIBERITAHU UNTUK MEMAHAMI DAN MENYEDIAKAN DENGAN TERMASUK DENGAN SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT INI DALAM SELESAI.
Kelayakan
Tinjauan ini terbuka kepada semua individu yang tinggal di Malaysia berusia 18 tahun ke atas yang merupakan pemilik kereta.

Penyertaan
Penyertaan dalam kaji selidik ini adalah secara sukarela. Jawapan dijangka benar dan berdasarkan pengalaman dan pendapat peserta sendiri. Setiap peserta bertanggungjawab untuk memastikan jawapan / komennya tidak menyinggung dan mematuhi Terma dan Syarat CompareHero.my .

Ganjaran untuk Penyertaan
200 orang peserta kaji selidik ini yang memenuhi klausa kelayakan di atas dan lengkapkan semua soalan tinjauan, termasuk butiran hubungan akan diberi ganjaran eVoucher Lazada RM10. EVoucher Lazada akan dihantar dalam bentuk kod unik melalui alamat e-mel yang disediakan oleh peserta selepas akhir tempoh tinjauan yang tidak akan lewat pada 30 Jun 2019 dan peserta hendaklah memastikan bahawa dia telah memberikan sah / alamat e-mel yang betul untuk menerima kod eVoucher Lazada.

BandingkanHero.my tidak semestinya menyokong, menyetujui, meluluskan atau menyokong penggunaan Lazada atau mana-mana jenama atau barang dagangan yang dijual di atasnya. Sebarang pertanyaan dan / atau pertikaian mengenai penggunaan eVoucher mesti diarahkan, dan diselesaikan secara langsung dengan Lazada. Kesahan eVoucher adalah untuk tempoh enam (6) bulan dari tarikh penerimaan kod unik dari CompareHero.my.

Penafian dan Batasan Tuntutan
Penggunaan kaji selidik, laman web dan penyertaan ini adalah pada risiko peserta sendiri dan peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit akibat dari. Para peserta amat digalakkan untuk mendapatkan pengesahan dan / atau nasihat bebas mengenai apa-apa maklumat yang terkandung dalam kaji selidik ini.

Peserta akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua kos dan perbelanjaan berkaitan yang berkaitan dengan penebusan eVoucher Lazada. CompareHero.my tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa liabiliti, kecurian, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) dalam apa jua cara sekalipun yang diderita oleh para peserta akibat penyertaannya dalam tinjauan dan / atau penggunaan Lazada eVoucher.

Privasi
Jawapan / komen yang diberikan oleh peserta adalah milik CompareHero.my secara mutlak. Data peribadi peserta tidak akan dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga pada bila-bila masa seperti yang ditetapkan dalam Dasar Privasi BandingkanHero.my. Jawapan / ulasan yang lengkap dan data peribadi yang dikongsi oleh peserta dalam kaji selidik ini akan digunakan bersama-sama dengan data sedia ada untuk analisis, penyelidikan, pemasaran, dan / atau aktiviti penerbitan untuk meningkatkan / memperbaiki kualiti produk, perkhidmatan dan / atau produk CompareHero.my program pemasaran untuk manfaat pelanggan / pembaca / pelanggan. Maklumat yang dikumpulkan akan diproses secara tidak mahu namanya mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. BandingkanHero.my boleh menghubungi peserta pada masa akan datang untuk menjemput mereka untuk mengambil bahagian dalam projek penyelidikan masa depan, pemasaran dan / atau publisiti.

Pindaan
CompareHero.my berhak untuk meminda Survey Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Terma yang dipinda akan dimuat naik ke CompareHero.my dan peserta digalakkan untuk melawat halaman ini dari semasa ke semasa untuk melihat sebarang pindaan.

Tags: insurans kereta , tinjauan

Advertiser